130.1.lt

Modelio naudojimas

Numatomi arba laukiami projekto pateikiniai, parengiami (generuojami) iš kuriamų modelių, bendradarbiaujant jų kūrime ir susiejant juos su išorinėmis duomenų bazėmis. Modelių taikymas – tai vartotojo ir modeliavimo sistemos sąveika, kuriant modelių pateikinius. Galimos dešimtys modelių taikymo būdų, įskaitant konfliktų nustatymą, sąmatų sudarymą ir patalpų valdymą.

Concepts: Information Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login