234.1.ro

Plan de Management BIM (BMP)

Un document oficial utilizat pentru a defini cum va fi livrat un Proiect colaborativ BIM. Un plan de management BIM (BMP) include șabloane de schimb pentru modele și îndrumări detaliate ce acoperă Roluri BIM, Standarde de modelare și Protocoale pentru Schimbul de Date. Potrivit Ghidului național BIM NATSPEC, există două tipuri de BMP: un BMP pentru proiectare și un BMP pentru construcție. În unele cazuri, un BMP este considerat parte din Relația contractuală între Participantii la proiect... De asemenea, consultați [[Planul de Execuție BIM] (UK)

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login