234.1.sl

Izvedbeni načrt za BIM (BMP)

Formalni dokument, ki definira Sodelovalni BIM-projekt. Načrt za upravljanje BIM vsebuje predloge za izmenjevanje modelov in detajlne opise Vloga pri BIM,Standard za modeliranje in Protokol za izmenjevanje podatkov. Kakor navaja NATSPEC Nacionalni vodič za BIM, obstajata dve vrsti NUB: projektantski NUB in izvajalski NUB. V nekaterih primerih je NUB eden izmed dokumentov, ki definira Pogodbeno razmerje med Udeleženec projekta.

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login