374.1.sl

BIM-proces

Splošni opis, kako doseči vnaprej določen rezultat BIM in običajno vključuje več delotokov in postopkov. Postopek sodelovanja z BIM zahteva na primer niz delotokov (npr. delotok uvedbe v projekt ali delotok za izmenjavo modela). Vsak delotok vključuje več dejavnosti, ki izhajajo iz manjših nalog. Za dokončanje naloge na standardiziran ali ponovljiv način so potrebni dokumentirani postopki, da se pojasnijo podrobni koraki, potrebna orodja in ustrezne tehnike.

Concepts: Method
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login