12.1.sl

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM)

BIM je množica tehnologij, procesov in politik, ki številnim deležnikom omogočajo sodelovanje pri načrtovanju, gradnji in upravljanju Objekta (Gradnje) v virtualnem okolju. Kot termin je BIM v zadnjih letih prerasel lastne okvirje in je trenutno sinonim za digitalne inovacije na področju grajenega okolja.

Concepts: Conception
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login