102.1.sl

Temeljni industrijski razredi (IFC)

Temeljni industrijski razredi (IFC) se nanašajo na neodvisno/odprto specifikacijo (shemo), nelastniški format datoteke za BIM, ki ga je razvil buildingSMART. Vodilna Programska orodja BIM podpirajo uvoz in izvoz datotek v formatu IFC za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov ISO 16739.

Concepts: Format
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login