130.1.sl

Uporaba modela (UM)

Pričakovani Rezultat projekta, ki vključuje generiranje, sodelovanje in povezovanje modelov z zunanjimi podatkovnimi zbirkami. Uporaba modela predstavlja interakcijo med uporabnikom in sistemom za modeliranje z namenom izdelave modelno-zasnovanega rezultata. Obstaja veliko število uporab modela, najbolj pogoste med njimi so [[odkrivanje neskladnosti], ocena investicije in upravljanje prostora.

Concepts: Information Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login