283.1.sl

Definicija vpogleda v model

Specifikacija, ki identificira meta podatke modela, elemente modela in njihove lastnosti in služi kot seznam zahtev za izmenjavo za vpogled v podatke modela. "Standardni" vpogled v model je podmnožica sheme temeljnih industrijskih razredov (IFC) namenjena razvijalcem programske opreme (ne končnim uporabnikom) za uporabo v programskih orodjih za BIM. Glej tudi priročnik za predajo informacij.

Concepts: Representation Requirement
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login