234.1.tr

BIM Yönetim Planı

Bir İşbirliğine Dayalı BIM Projesinin nasıl teslim edileceğinin tanımlandığı resmi bir belge. Bir BIM Yönetim Planı; model alışveriş şablonları ve BIM Rolleri, Modelleme Standartları, ve Veri Alışveriş Protokollerini kapsayan detaylı bir kılavuz içerir. NATSPEC Ulusal BIM Kılavuzuna göre iki çeşit BYP vardır: bir Tasarım BYP veya bir İnşaat BYP. Bazı durumlarda bir BYP proje katılımcıları arasındaki Sözleşme İlişkisinin bir parçası olabilir... Ayrıca bakınız BIM Uygulama Planı (İngiltere)

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login