12.1.tr

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), birden fazla paydaşın bir tesisi sanal ortamda işbirliği içinde planlaması, inşa etmesi ve işletmesini sağlayan bir dizi teknoloji, süreç ve politikadır. Bir terim olarak BIM, yıllar içinde büyük ölçüde gelişmiştir ve artık inşaat sektörü genelinde 'dijital inovasyonun güncel ifadesi'dir.

Concepts: Conception
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login