1683.1.tr

Çakışma Önleme

Mekansal çakışmaları ve/veya farklı disiplinlerin oluşturduğu BIModelleri arasındaki semantik çakışmaları önlemek için sarfedilen bilinçli çaba. Çakışma önleme, mekansal koordinasyonun önemli bir parçasıdır ve Çakışma Tespiti aracılığıyla test edilebilir

Concepts: Activity
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login