102.1.tr

Industry Foundation Classes (IFC)

IFC, nötr/açık tanımlama (şema) ve buildingSMART tarafından geliştirilen yazılıma özel olmayan 'BIM dosya formatı' anlamına gelir. Başlıca BIM Yazılımları, IFC dosyalarının içeriye ve dışarıya aktarımını destekler (ayrıca ISO 16739 bölümüne bakın)

Similar termsIFC
Concepts: Format
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login