130.1.tr

Model Kullanımı (MK)

Modellerin oluşturulmasından, koordinasyonundan ve bu modellerin veri tabanları ile ilişkilendirilmesinden elde edilmesi amaçlanan veya beklenen proje çıktıları. Bir Model Kullanımı, model tabanlı çıktıların oluşturulması için bir kullanıcı ve modelleme sistemi arasındaki etkileşimi temsil eder. Çakışma Tespiti, Maliyet Hesaplama, ve Mekan Yönetimini içeren on tane Model Kullanımı vardır

Concepts: Information Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login