283.1.tr

Model Görünüm Tanımlaması (MVD)

Model Görünümlerinin özelliklerini ve Değişim Gereksinimlerini belirleyen bir tanımlama. Bir 'standart' Model Görünüm Tanımlaması, Industry Foundation Classes (IFC) şemasının yazılım geliştiricilerin (son kullanıcılar değil) kendi BIM Yazılımlarına uygulamalarına yönelik bir alt kümesidir... Ayrıca bakınız: Bilgi Teslim Kılavuzu

Concepts: Representation Requirement
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login