1734.1.tr

Kentsel Planlama

Kentsel mekanların, ulaşım sistemlerinin ve rekreasyon alanlarının planlanmasında 3B modellerin kullanıldığı bir Model Kullanımı. Model Tabanlı Kentsel Planlama, emlak bilgileri, arazi parselleri, imar ve trafik dahil olmak üzere çeşitli veritabanlarından verileri bütünleştirebilir

Concepts: Model Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login